Vingertoppen in de Sneeuw

Nanuk is een jongen in Groenland. Dat is het land van de Inuits.
Hij vindt het niet leuk op school en thuis is het ook niet echt leuk. 
Dan gaat hij een tijdje bij zijn grootmoeder wonen.
Zij leeft nog als een traditionele Inuit en kent vele verhalen.
Door al die verhalen en door een ontmoeting met een Inuitmeisje en een echte ijsbeer gaat
Nanuk zijn leven steeds leuker vinden en wordt hij trots op wie hij is.

Een speelse, interactieve muzikale voorstelling over de roerselen van een volk, dat (nu nog) steeds leeft in de sneeuw.
Instrumenten die worden gebruikt: gitaar, trom, kleine harp, slaginstrumentjes.

 

Thema: je niet verbonden voelen/je wel verbonden voelen.
doelgroep: kinderen van 6 tot en met 12 jaar (met afstemming op de meest aanwezige leeftijd) en ouders
duur: 55 minuten
opbouw/afbreektijd: 30 minuten

speelvlak: minimaal 3 bij 3 meter, meer ruimte is gewenst.
Aantal kinderen en volwassenen: maximaal  100

interactief/muziek !